Добре дошли в Shimadzu България

 

Добре дошли в Shimadzu! На нашия уебсайт можете да намерите информация за нашите продукти и решения в областта на аналитичната апаратура. Shimadzu предлага широка гама от аналитични инструменти, необходими за научни изследвания, разработки и контрол на качеството в различни пазарни сегменти като хранително-вкусова промишленост, земеделие и аграрни науки; фармацевтична промишленост; клинична химия; околна среда и води; химия, нефтопродукти, биогорива и енергетика, пластмаси и каучук. Нашата високотехнологична продуктова гама включва газова хроматография (GC), газова хроматография с масспектрометрия (GCMS), течна хроматография (LC, HPLC, UHPLC), течна хроматография с масспектрометрия (LCMS), ултрабърза масспектрометрия (UFMS), молекулна спектроскопия (UV-Vis-NIR), инфрачервена спектроскопия (FTIR), атомно-абсорбционна спектроскопия (AAS) и диспергираща енергията рентгенова флуоресцентна спектроскопия (EDX), атомно-емисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), атомно-емисионна спектроскопия с масспектрометрия (ICPMS), системи за елементен и повърхностен анализ, апарати за определяне на размер на частици, инструменти за науките за живота (Life Sciences), Анализ на общ органичен въглерод (TOC), апарати за изпитване на различни материали. Нашите предложения се допълват от широко портфолио колони и консумативи, аналитични стандарти, комплекти от реагенти за диагностичен анализ и софтуер за управление на данни.

Вижте нашата чисто нова серия течни хроматографи Nexera Series UHPLC

Top of This Page