Собсвеник на www.shimadzu.bg и отговорно лице по смисъла на § 5 TMG bzw. § 55 RStV:

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ

Фредерик Жолио Кюри 17, бл.2, ет.6, ап.11
1113-София, България

Изпълнителни директори:

Йошиаки Хирао

Робърт Каубек

Регистрация при

Агенция по вписванията: София
ЕИК: 204923688

Контакт:

Телефон:  +359 2 400 72 85
Факс.: +359 2 400 72 89
E-mail: info@shimadzu.eu
Website: www.shimadzu.bg 

Търговска камара

Българска Търговско-Промишлена палата
ул. Искър 9
1058 София

Адрес:ул. Искър 9
1058 София

Не разрешаваме използването на информацията като имейл адрес или телефонен номер за нежелана реклама или проучване на пазара.

Отговорност за съдържание

Като доставчици на услуги ние носим отговорност за собственото съдържание на тези уеб страници, съгласно § 6 I MDStV и § 8 I TDG. Съдържанието на тези страници е съставено с най-голямо внимание. Ние обаче, не поемаме никаква отговорност за точността, пълнотата или актуалността на съдържанието. Доставчиците на услуги не са длъжни да контролират подадената или съхранявана от тях информация или да търсят доказателства, които показват някаква незаконна операция. Ангажиментите за премахване на информация или за спиране на използването на информация остават непроменени. Отговорност по този въпрос се предоставя само по време на знанието, свързано с конкретно нарушение на закона. Незаконното съдържание ще бъде премахнато незабавно в момента, в който узнаем за него.

Отговорност за връзките

Нашите оферти включват връзки към външни уеб сайтове. Ние нямаме влияние върху съдържанието на тези страници. Следователно не можем да поемем гаранция за съдържанието на тези страници. В такива случаи операторите на свързаните страници или доставчиците носят отговорност за тяхното съдържание. По време на установяването на връзката свързаните страници бяха проверени за възможни законови нередности. Постоянната проверка на свързаните страници не е възможна без разумни индикации за нарушение на закона. Незаконните връзки ще бъдат премахнати незабавно, когато научим за тях.

Авторско право

Съдържанието и друга публикувана информация на тези уеб сайтове (напр. данни, оформление, изходен текст, софтуер, съдържание, функционалност, звук, списъци с връзки, бази данни, анимирани снимки и др.) са предмет на Българският закон за авторското право.

Изтеглянията и копията на тези страници са разрешени само за лична употреба. Търговското използване на нашето съдържание без съгласието на създателя е незаконно. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън ограниченията на закона за авторското право изисква писменото съгласие на създателя. Възпроизвеждането на страници, текстове и / или отделни статии не е разрешено, освен ако те се възпроизвеждат в пълен обхват без промяна на тяхното съдържание или добавяне на коментари. Изключение от това изискване са цитати, маркирани като такива и придружени с препратка към техния източник.

Търговски марки, Патенти

Търговски марки (™), регистрирани търговски марки (®) и патенти са защитени от закона и принадлежат на Shimadzu или съответните собственици. Търговските марки и патентите не могат да се използват без предварително писмено съгласие на собственика.

 

Top of This Page