Течна хроматография

С над 40-годишен опит в разработването и производството на HPLC оборудване, Shimadzu днес е един от водещите доставчици на HPLC и UHPLC системи. Инструментите демонстрират висока производителност и надеждност, с изключителна възпроизводимост, ултра нисък нежелан пренос от проба в проба и превъзходно качество на получените данни. Ненадминатата степен на гъвкавост на системата позволява да се направят индивидуални решения за всякакви нужди, независимо дали са изследвания от висок клас, рутинен  или препаративен анализ, ще намерите правилната система в нашето портфолио.

Ние предлагаме:

  • Надеждни HPLC системи, лесна поддръжка и дълъг експлоатационен живот за бързо връщане на инвестицията.
  • Увеличено време за работа на системата благодарение на автоматичните диагностични функции.
  • Апарати, които изискват много малко място в лабораторията.
  • Удобна работа на HPLC чрез графичен потребителски интерфейс директно върху устройството.

HPLC / UHPLC – High Performance Liquid Chromatography

Модулни (U)HPLC системи

Модулните  LC системи от серията Nexera предлага голяма гъвкавост, за да задоволят дори най-предизвикателните приложения. Маликят обем на системата и детекторите с водеща в света чувствителност позволяват отлична производителност за разработване на методи, рутинен анализ, както и за анализи с висока производителност. Вградените функции за „аналитична интелигентност“ осигуряват максимална надеждност и лесна употреба.

Интегрирани/Компактни (U)HPLC Системи

Със своя спестяващ място дизайн, изключително здравата i-Series (U)HPLC система намира място дори в най-малките лаборатории. Снабден с UV или детектор с диодна матрица, той е идеален за рутинен анализ. Лесното и интуитивно управление чрез сензорен панел или софтуер за управление осигуряват висококачествени резултати, дори и за неопитни потребители.

Прапаративни HPLC Системи

Nexera Prep е идеалният инструмент за препаративно фракциониране на сложни смеси от проби. Методите за разделяне, разработени в аналитичен режим на работа, могат лесно да се мащабират с помощта на интегрирания софтуер за трансфер на методи, за да се осигури безпроблемна излоация на вещества с висока чистота. След това чистотата на фракцията може да бъде потвърдена чрез повторно инжектиране на събраната проба, и повторен анализ на същата система.

IC – Йонна Хроматография

Системи за йонна хроматография (IC)

Йонният хроматограф HIC-ESP на Shimadzu се отличава със същия нисък ефект на нежелан пренос, отлична точност на инжектиране и ниска пулсация на помпата на стандартните HPLC системи, за да осигури високо надеждни резултати при количествен анализ на йони. Системата HIC-ESP е идеална за йонни проби от тестове за околната среда, фармацевтични или химически анализи, медицински изделия или анализ на храни.

IC-Супресор

Анионният супресор ICDS-40A е високоефективен електродиалитичен мембранен супресор за йонна хроматография. Той предлага стабилно намаляване на електрическата проводимост на елуента по време на откриването, което позволява високо чувствителен анализ на аниони. Той се отличава с нисък вътрешен обем, което води до минимизирана дисперсия на пикове, подобрена форма на пикове и добро разделяне на ранните елуиращи съединения.

SFC – Супер критична флуидна хроматография

Analytical SFC Systems

Nexera UC използва CO2 под налягане като подвижна фаза, което предлага няколко предимства в сравнение с конвенционалните хроматографски техники. Той предлага ортогонална селективност и по-бърза скорост на анализ от стандартната HPLC, като същевременно използва „зелена“ технология, която намалява цената на проба. Също така е установено, че изследването на хирални вещества и съчетаването на SFC с мас спектрометрия (MS) може да доведе до значително увеличаване на чувствителността. Фракционирането в аналитичен режим на работа също е възможно с помощта на патентованата технология LotusStream GLS.

Препаративни SFC Системи

Nexera UC Prep е система за препаративна суперкритична течна хроматография от следващо поколение, осигуряваща надеждно високоефективно полупрепаратно пречистване. Системата е разработена в партньорство с Enabling Technologies Consortium ™ (ETC), намалява усилията и подобрява ефективността, като същевременно се вписва във вече съществуващи работни потоци. Благодарение на новата патентована газовов-течна технология за разделяне (GLS), тя предлага изключителни скорости за пречистване и осигурява гъвкави конфигурации на системата, позволяващи да се максимизират лабораторните ресурси.

GPC – Гел-проникваща хроматография

Modular GPC Systems

Модулната конфигурация на Nexera GPC е идеалният инструмент за разделяне на полимери чрез молекулна маса, използвайки гел проникваща хроматография (GPC). Базиран на HPLC системите от серията Nexera, той се характеризира с отлична стабилност на времето на задържане и гъвкави опции за детекция, докато вградените функции за „аналитична интелигентност“ осигуряват максимална надеждност и лекота на използване.

Интегрирана/Компактна GPC система

Добавянето на рефрактометричен детектор (RID) към компактна HPLC система я превръща в i-series GPC конвенционална система за GPC, използваща множество детектори с минимален размер. Към RID детектора може да се прикрепи рециклиращ клапан, за да се върне подвижната фаза обратно в бутилката с такава, в случай че няма детекция на елуиращ се компонент. Това намалява потреблението на мобилна фаза, разходите за анализ на проба и въздействието върху околната среда. 

 

 

(U)HPLC Системни решения

Консумативи

Колони, шишенца и други консумативи за течна хроматография

Аналитичната колона е в основата на всяко аналитично приложение. Shimadzu предлага широко портфолио от високоефективни (U)HPLC и SFC колони, предлагащи разнообразие от селективност, размер на частиците и размери на колоните. Портфолиото от консумативи се допълва от бутилки, шишенца, капачки, вложки и спринцовки за ръчни инжектори.

Пакетни решения

HPLC Детектори

Софтуерни решения

За повече информация, посетете Datamanagement & Software .

Top of This Page