1. Съгласие

С използването на уебсайта Shimadzu.bg, вие приемате и се съгласявате с условията на това споразумение. Освен това, когато използвате услугите на този уебсайт, трябва да знаете, че публикуваните насоки и информация могат да бъдат модифицирани или актуализирани по всяко време.

Всяко посещение в този уебсайт ще означава приемане на това споразумение. Ако не сте съгласни с горното, моля, не използвайте www.shimadzu.bg .

Предоставеното съдържание на shimadzu.bg е само за информационни цели. Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ не носи отговорност и не може да гарантира коректност и наличност на съдържание.

 

2. Услуги

а.) Уебсайтът на Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ предоставя различна информация за продукти и приложения за онлайн четене и за изтегляне. Въпреки че работим с голямо внимание на нашия уебсайт, не сме в състояние да ви гарантираме пълна коректност и пълнота.

б.) Имаме право да променяме и допълваме предоставената информация. Също така не можем да гарантираме неограничена достъпност до нашия уебсайт поради възможни проблеми със сървъра.

в.) Техническите спецификации или общото описание на нашите продукти могат да съдържат грешки. Също така не всеки продукт се предлага във всяка държава. Препоръчваме да се свържете с нас, ако се интересувате от нашите продукти.

г.) Имаме право да блокираме достъпа ви до уебсайта на Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ и достъпа до вашия Shimadzu-ID по всяко време, ако нарушите нашите Условия за ползване!

д.) Ако искате да използвате нашата база данни за приложения, трябва да се регистрирате, с вашия имейл адрес и вашето име. Нашата Политика за поверителност посочва как Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ използва вашите данни.

е.) Shimadzu.bg съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети страни (хипервръзки). Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ не поема отговорност за съдържанието на уеб сайтове на трети страни.

 

3. Авторско право

а.) Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ и нейните партньори и лицензодатели имат право на всички права (авторски права, патенти, търговски марки, права за използване и др.), свързани с всички уеб сайтове "www.shimadzu.bg", включително тяхното съдържание и резултатите, генерирани или показани от предлаганите инструменти за презентация - във всички дизайнерски формати (данни, оформление, изходен текст, софтуер, съдържание, функционалност, звук, списъци с връзки, бази данни, анимирани картини и др.).

б.) Потребителят не трябва да променя, обработва или превежда изцяло или частично информацията от „www.shimadzu.bg“ и тяхното съдържание или резултатите, генерирани или показани с помощта на инструментите за презентация, предлагани без писменото съгласие на Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ.

в.) Възпроизвеждането на страници, текстове и / или отделни статии не е разрешено, освен ако те се възпроизвеждат в пълен обхват без промяна на тяхното съдържание или добавяне на коментари. Изключение от това изискване са цитати, маркирани като такива и придружени с препратка към техния източник.

 

4. Политика за поверителност

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ се отнася сериозно към сигурността на данните, за което имаме Политика за поверителност, описваща как Shimadzu използва и защитава вашите данни. За повече информация, моля, посетете нашата политика за поверителност:

http://www.shimadzu.bg/privacy-policy

 

Използването на този уебсайт е предмет на Българското законодателство!

 

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ
ул. Фредерик Жолио Кюри 17. бл.2, ет.6, ап.11
1113-София, България

Tel.: +359 2 400 72 85
Fax: +359 2 400 72 89
E-mail: info@shimadzu.bg

Top of This Page